PHP: Loop A Dice

Kad nereikėtų perkrauti puslapio, panaudojame cilklą (loop) for su sąlyga if() {}else{}
Cikle nustatome, kad “mesime” kauliuką 10 kartų.
Sąlygoje jeigu kauliukas lygus (==) ‘6’, išvedamas tekstas “You win!”, kitu atveju – “Better luck next time!”. Jeigu “iškrenta” kamuoliukas “6”, ciklas nutraukiamas (break).

for ($count = 1; $count <=10; $count++){
  
  $dice = rand(1, 6);
  echo '<p>Your dice is ' .$dice . '</p>';

  if($dice == 6) {
    echo 'You win!';
    break;
  } else {
    echo '<p>Better luck next time</p>';
  }
}
Kad nereikėtų perkrauti puslapio, panaudojame cilklą (loop) for su sąlyga if() {}else{}
Cikle nustatome, kad "mesime" kauliuką 10 kartų.
Sąlygoje jeigu kauliukas lygus (==) '6', išvedamas tekstas "You win!", o jeigu per tuos 10 bandymų "6" "neiškrito", išvedamas tekstas "Better luck next time!".

Kodas Github’e


Comments

Leave a Reply