PHP: Loops

Loops naudojamas kai iš anksto žinome, kiek kartų reikės vykdyti tą patį kodą.

Simple PHP loop example. Paprastas PHP loop pavyzdys.
echo '<strong>First Loop example</strong><br>';

for($count = 1; $count <=100; $count++) {
  echo $count . ' ';
}
echo '<br><strong>Second Loop example</strong><br>';

for($count2 = 1; $count2 <=100; $count2 = $count2 + 10) {
  echo $count2 . ' ';
}
 • $count = 1; Čia kintamajam $count priskiriama reikšmė lygi 1 .
 • $count <= 100; Tai sąlyga. Ji skaitoma taip: kartoti kodą iš naujo tol, kol $count reikšmė yra mažesnė arba lygi 100.
 • $count++ Tai reiškia, kad kaskart kodui kartojantis iš naujo, counter’iui pridedama po 1.
 • $count + 10 Tai reiškia, kad kaskart kodui kartojantis iš naujo, counter’iui pridedama po 10.
 • echo $count . ‘ ‘; Tai išveda counter’io reikšmę, kuri atskiriama tarpu (‘ ‘).

Kodas Github’e.


Comments

Leave a Reply