Sakila, MySQL Workbench, MySQL

Sakila Duomenų bazė: https://dev.mysql.com/doc/index-other.html

MySQL Workbench: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

MySQL Server: https://dev.mysql.com/downloads/, bet jeigu bus naudojamas pvz. XAMPP ar Laragon – MySQL serverio diegti nereikia.

Duomenų bazei anksčiau dėl specifinės situacijos naudojau XAMPP, tačiau šiuo metu Windows aplinkoje sėkmingai naudoju Laragon:

Laragon