Category: Blog

  • PHP: Loop A Dice

    Kad nereikėtų perkrauti puslapio, panaudojame cilklą (loop) for su sąlyga if() {}else{}Cikle nustatome, kad “mesime” kauliuką 10 kartų.Sąlygoje jeigu kauliukas lygus (==) ‘6’, išvedamas tekstas “You win!”, kitu atveju – “Better luck next time!”. Jeigu “iškrenta” kamuoliukas “6”, ciklas nutraukiamas (break). Kodas Github’e

  • PHP: Loops

    Loops naudojamas kai iš anksto žinome, kiek kartų reikės vykdyti tą patį kodą. Kodas Github’e.

  • PHP: Throw A Dice!

    Šiame PHP skripte imituojamas kauliuko metimas. Sąlyga tokia: jeigu atsitiktinis skaičius yra ‘6’, į ekraną išvedamas: Jackpot! You’ve thrown a 6!Visais kitais atvejais yra tikrinama sąlyga. Šiuo atveju kintamajam $dice priskirta reikšmė (6) ir kol ji nebus lygi (==) ‘6’, puslapis vis persikraus.Puslapis persikrauna kas 3 sekundės: header(“Refresh:3”); Tai PHP script pavyzdys. Čia panaudojama: Kodas…