Author: r15pdev

 • Sakila elementariausios užklausos

  Lentelės ir stulpelių pavadinimus dėl saugumo rekomenduotina rašyti `backtick’uose`.

 • Sakila, MySQL Workbench, MySQL

  Sakila Duomenų bazė: https://dev.mysql.com/doc/index-other.html MySQL Workbench: https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ MySQL Server: https://dev.mysql.com/downloads/, bet jeigu bus naudojamas pvz. XAMPP ar Laragon – MySQL serverio diegti nereikia. Duomenų bazei anksčiau dėl specifinės situacijos naudojau XAMPP, tačiau šiuo metu Windows aplinkoje sėkmingai naudoju Laragon:

 • PHP: Loop A Dice

  Kad nereikėtų perkrauti puslapio, panaudojame cilklą (loop) for su sąlyga if() {}else{}Cikle nustatome, kad “mesime” kauliuką 10 kartų.Sąlygoje jeigu kauliukas lygus (==) ‘6’, išvedamas tekstas “You win!”, kitu atveju – “Better luck next time!”. Jeigu “iškrenta” kamuoliukas “6”, ciklas nutraukiamas (break). Kodas Github’e

 • PHP: Loops

  Loops naudojamas kai iš anksto žinome, kiek kartų reikės vykdyti tą patį kodą. Kodas Github’e.

 • PHP: Throw A Dice!

  Šiame PHP skripte imituojamas kauliuko metimas. Sąlyga tokia: jeigu atsitiktinis skaičius yra ‘6’, į ekraną išvedamas: Jackpot! You’ve thrown a 6!Visais kitais atvejais yra tikrinama sąlyga. Šiuo atveju kintamajam $dice priskirta reikšmė (6) ir kol ji nebus lygi (==) ‘6’, puslapis vis persikraus.Puslapis persikrauna kas 3 sekundės: header(“Refresh:3”); Tai PHP script pavyzdys. Čia panaudojama: Kodas…