PHP: Throw A Dice!

Šiame PHP skripte imituojamas kauliuko metimas. Sąlyga tokia: jeigu atsitiktinis skaičius yra ‘6’, į ekraną išvedamas: Jackpot! You’ve thrown a 6!
Visais kitais atvejais yra tikrinama sąlyga. Šiuo atveju kintamajam $dice priskirta reikšmė (6) ir kol ji nebus lygi (==) ‘6’, puslapis vis persikraus.
Puslapis persikrauna kas 3 sekundės: header(“Refresh:3”);

echo '<strong>Throw A Dice!</strong><br><br>';

$dice = rand(1, 6);

if ($dice == 6) {
echo 'Jackpot!' . ' ' . "You've thrown a" . ' ' . $dice . '!'; 
}else{
  header("Refresh:3");
  echo 'Your number is'. ' ' . $dice . '!' . ' ' . 'Your browser will refresh after 3 sec. or you may do it manually!'; 
}

echo '<br><br><a href="./dice.php">Refresh current page<a/>';

Tai PHP script pavyzdys. Čia panaudojama:

 • echo – teksto / rezultato išvedimas.
 • $dice = rand(1, 6); , kur $ žymi kintamąjį, rand(1, 6) – paduoda atsitiktinį skaičių apibrėžtame intervale.
 • == – reikšmės sutampa;
 • if() { } else { } – sąlyga.
 • ‘ ‘ . ‘ ‘ – Sujungimas ( concatenation )

Kodas Github’e.


Comments

Leave a Reply