Sakila elementariausios užklausos

# Pasirinkite aktoriaus vardą ir pavardę:

SELECT `first_name` AS 'First Name', `last_name` AS 'Last Name' 
FROM `actor`;

Lentelės ir stulpelių pavadinimus dėl saugumo rekomenduotina rašyti `backtick’uose`.

# Pasirinkite aktoriaus vardą ir pavardę, atvaizduoti didžiosiomis raidėmis viename stulpelyje:

SELECT UPPER(CONCAT(`first_name`, ' ', `last_name`)) AS 'Vardas ir Pavarde' 
FROM `actor`;
# Pasirinkite aktoriaus 'Ray' vardą ir pavardę, atvaizduoti didžiosiomis raidėmis viename stulpelyje:
 
SELECT UPPER(CONCAT(`first_name`, ' ', `last_name`)) AS 'Vardas ir Pavarde' 
FROM `actor` 
WHERE `first_name` = 'Ray';
# Pasirinkite aktoriaus vardą ir pavardę, atvaizduoti tas pavardes, kuriose viena greta kitos yra raidės 'ER':
 
SELECT `first_name` AS 'Vardas', `last_name` AS 'Pavarde' 
FROM `actor` 
WHERE `last_name` LIKE '%er%';
# Pasirinkite aktoriaus vardą ir pavardę, atvaizduoti mažosiomis raidėmis viename stulpelyje  ir kurių pavardė bigiasi 'ON':

SELECT LOWER(CONCAT(`first_name`, ' ', `last_name`)) AS 'Vardas ir Pavarde' 
FROM `actor` 
WHERE `last_name` LIKE '%on';
# Pasirinkti Aktoriaus vardą ir pavardę, kai aktoriaus vardas yra 'Angela':

SELECT `first_name`, `last_name` 
FROM `actor` 
WHERE `first_name` = 'angela';
# Suskaičiuoti kiek yra aktorių su skirtingomis pavardėmis:

SELECT count(distinct `last_name`) AS 'Aktoriu skaicius su skirtingomis pavardemis'
FROM `actor`;

#arba:

SELECT COUNT(DISTINCT `last_name`) 
as 'Aktoriu skaicius su skirtingomis pavardemis' 
FROM `actor` 
WHERE `last_name` IS NOT NULL;
# Pasirinkti aktorių vardus ir pavardes, kurių pavardės nesikartoja

SELECT distinct `first_name` AS 'Vardas', `last_name` AS 'Pavarde' 
FROM `actor`
GROUP BY `last_name`;
# Pasirinkti aktorių pavardes, kurios kartojasi, ir kiek kartų jos pasikartoja:

SELECT `last_name` AS 'Pavarde', COUNT(`last_name`) AS 'Kartojasi' FROM `actor`
GROUP BY `last_name`
HAVING COUNT(`last_name`) > 1;
# Pasirinkti viską iš film lentelės

SELECT * FROM `film`;
# Pasirinkti skirtingus rating įrašus:

SELECT DISTINCT `rating` AS 'Rating'
FROM `film`;
# Pasirinkti pirmus 10 įrašų iš film lentelės:

SELECT * FROM `film`
LIMIT 10;
# Pasirinkti visus filmus su reitingu pg-13:

SELECT * FROM `film`
WHERE `rating` = 'pg-13';
# Kiek filmų yra film lentelėje:

SELECT COUNT(`film_id`) as 'Is viso fimu' 
FROM `film`;
# Pasirinkti filmus, išlesitus 2006 metas ir vėliau:

SELECT `title` AS 'Filmo pavadinimas', `release_year` AS 'Gamybos metai'
FROM `film`
WHERE `release_year` >= '2005';
# Pasirinkti viską iš rental lentelės:

SELECT * FROM `rental`;
# Pasirinkti filmus iš film lentelės, kurių pavadinime yra žodis love:

SELECT * FROM `film`
WHERE `title` like '%love%';